Posts

sarkar hoshiyar hojaye,kenyoke ghotalay baaj hinsa karanay ke ,firak mein hai

PURBI CHMPARAN KE KUCH ,GHOTALEBAJ ,LAW AND ,ORDER BIGARKAR BUCH ,NIKALNA CHAHATAY HAIN?

EAST CHAMPARAN MEIN SARKARI YOJNAON MEIN LOOT KHASOT

BIHAR SUCHNA AYOG KEYA KE FAISLE AUR AYUKTON KI KIRYA KALAP KI CBI INQUIRY HONI CHAHIYE?

SHIKCHAK BAHALI,2006 KE GHOTALAY BAJON KO BACHANE MEIN LAGA HAI VIBHAG

KEYA NITISH KUMAR BIHAR KE DALIT KO DAGA DERAHE HAIN