Posts

Namankan k Naam par Thagi || Thagi k Virudh jab Itni mushkil aur Mushaqqat k Baad FIR hee Ho raha To Ummid kijiye Karrawai Bhi Tezi se he Hogi..