Posts

Showing posts with the label Namankan k Naam par Thagi || Thagi k Virudh jab Itni mushkil aur Mushakkat k Baad Jab FIR hee Ho raha To Ummid kijiye Karrawai Bhi Tezi se Hogi..

Namankan k Naam par Thagi || Thagi k Virudh jab Itni mushkil aur Mushaqqat k Baad FIR hee Ho raha To Ummid kijiye Karrawai Bhi Tezi se he Hogi..

Image
  😝😝😽😝😼