Posts

बिहार प्रशासन और मुसलमान !

#Modi Apne Ghar Ki Fikar karein ! #Muslim Khawatin Ki Fikar Chhodein --#Wah Muslim Ma'Aashre mein intehai izzato ehtaram ki nazar se dekhi jati hain #Qanoon e shariyat mein koi kami nahi , Amal aur ilm ki kami hai #Mulk k musalman puri taqat k sath yaksan sivil code ki sajish k khilaaf khade hain ....Tahaffuz shariyat conference se #Amir E Shariyat maulana wali rahmani aur kai dusre danishwaron ka khataab ....

#Modi Apne Ghar Ki Fikar karein ! #Muslim Khawatin Ki Fikar Chhodein --#Wah Muslim Ma'Aashre mein intehai izzato ehtaram ki nazar se dekhi jati hain #Qanoon e shariyat mein koi kami nahi , Amal aur ilm ki kami hai #Mulk k musalman puri taqat k sath yaksan sivil code ki sajish k khilaaf khade hain ....Tahaffuz shariyat conference se #Amir E Shariyat maulana wali rahmani aur kai dusre danishwaron ka khataab ....