Posts

#Monkey_Pox || Allah k zariye bheja gaya Shayad Dusra Bulldozer || Corona Roopi Dusre Bulldozer se WHO k Mutabik 4700000 Lakh Hui thi Mautein ...Pahli Bulldozer ki Maar k baad bhi Sudhaar Hota hua na dekh Lagta hai Upar wale ne bhej diya hai Dusra Bulldozer